Obecně právní činnost

Obor Obecně právní činnost lze studovat v programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a absolvent bude vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, personalista a podobně. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista).

Celé studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti. Spolupracujeme také s více jak 20 zahraničními školami a zajišťujeme zájemcům výměnné zahraniční pobyty. Bližší informace o zahraničních partnerech.

Praxe studentů a jejich uplatnění
Díky rozsahu praxe je absolvent schopen rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. V průběhu vzdělávání prochází studenti různorodou praxí tak, aby byli připraveni na požadavky daného typu pracovního zařazení. Studenti vykonávají praxi přímo na pracovištích našich partnerů, jakými jsou například společnosti Siemens, s.r.o., ČEZ, a.s., VÍTKOVICE STEEL, a.s., advokátní kanceláře, krajské či okresní soudy, obecní úřady a podobně. Studenti se mohou účastnit praxe také u našeho smluvního partnera v Německu – Berufsbildende Schule Magdeburg. Přímo ve škole pak mají studenti možnost zapojit se do fiktivní firmy, kde si mohou vyzkoušet vedení vlastní firmy, a to se všemi náležitostmi, které k tomu patří. O tom, že naši studenti patří opravdu k nejlepším, svědčí i fakt, že se každým rokem umísťují na prvních příčkách v celonárodní soutěži fiktivních firem.

Možnosti uplatnění absolventů jsou široké právě díky uceleným znalostem práva a ekonomie. Znalosti získané vzděláváním v tomto oboru jsou využitelné nejen napříč ekonomickým zaměřením firem, ale nabízí se také uplatnění ve státní sféře. Výběr z pracovních pozic: právní asistent v advokátní kanceláři, právní asistent v notářské kanceláři, právní asistent v exekuční kanceláři, specialista pohledávek, manažer lidských zdrojů, samostatný personalista, obchodní manažer, samostatný organizační pracovník, samostatný pracovník administrativy, samostatný hospodářsko-správní referent, samostatný obchodník s realitami, realitní makléř, zaměstnanec Policie ČR, městské policie a podobně.

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Obecně právní činnost od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Obecně právní činnost

Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko České advokátní komory
Stanovisko Policejního prezídia
Stanovisko Katastrálního úřadu
Stanovisko Úřadu Mariánské Hory

Pokračujte ve studiu na vysoké škole a za dva roky získejte titulu Bc. – navíc se slevou, nebo dokonce zcela zdarma

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole PRIGO v Havířově v příslušném bakalářském studijním programu. Po uznání části studia absolvovaných na VOŠ je možné studium zvládnout již za dva roky a získat titul Bc. (bakalář). V prezenční formě je vysokoškolské studium pro naše absolventy zdarma. Studentům kombinované formy bakalářského studia pak bude v každém roce studia na Vysoké škole PRIGO při prokázání absolvování některé z vyšších odborných škol PRIGO poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč ze školného hrazeného za vysokoškolské studium.

Školné*

Denní studium po celou dobu studia ZDARMA

Kombinované studium 9 900 Kč ročně, nebo 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)