Praxe na VOŠ PRIGO

Praxe a odbornost je hlavním mottem Vyšší odborné školy PRIGO. Studenti se s ní výrazně setkávají v samotné výuce, ale zejména u smluvních partnerů. Oproti často příliš teoretickému vysokoškolskému vzdělávání je tak absolvent ihned od prvního okamžiku schopen plnohodnotně vykonávat svoji profesi podle vystudovaného oboru. Vyučující na VOŠ PRIGO jsou především odborníci, kteří úspěšně vykonávají své profese a předávání zkušeností při výuce berou spíše jako poslání a výzvu, a nikoliv jako svůj hlavní zdroj příjmů. Na rozdíl od častého nešvaru vysokoškolského studia, kde lze najít mnoho „zaparkovaných“ neúspěšných osob, je na VOŠ PRIGO kladen důraz na úspěch pedagoga ve své profesi a v praktickém životě. Přesto, nebo právě proto, zde nevyučují lidé pochybných kvalit. Naopak. Na Vyšší odborné škole PRIGO je dosažené vzdělání a kvalifikace na absolutní špičce v ČR. Najít lze zde také velmi výrazné procento pedagogů s velkým doktorátem, docenty i profesory.

Celé vyšší odborné studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti. Z důvodu rozsahu praxe je absolvent schopen se rychle zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici.

Ve většině oborů je studium postaveno také na projektové a tvůrčí činnosti, která umožní kriticky řešit předložené problémy a témata a poskytnout tak reálný přechod do profesního života. V případě zájmu studenta je možné absolvovat zahraniční praxi, která zajistí zdokonalení jazykových kompetencí a aplikaci nabytých znalostí v jiném kulturním prostředí, a to prostřednictvím výměnných pobytů.

Praxe studentů oboru Obecně právní činnost probíhá přímo na pracovištích partnerů, jakými jsou například velké i malé národní a mezinárodní společnosti, advokátní kanceláře, soudy, obecní úřady a mnoho dalších. Přímo ve škole pak mají studenti možnost zapojit se do fiktivní firmy, kde si mohou vyzkoušet vedení vlastní firmy, a to se všemi náležitostmi, které k tomu patří. O tom, že naši studenti patří opravdu k nejlepším, svědčí i fakt, že se každým rokem umísťují na prvních příčkách v celonárodní soutěži fiktivních firem. Praxe studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá také v prostorách cvičné mateřské školky nebo Mateřské školy PRIGO a Základní školy PRIGO, stejně jako u téměř čtyřiceti partnerských školek a zařízení pro děti. Praxe studentů oboru Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra probíhá ve více jak třiceti smluvních zařízeních. Jedná se o většinu hlavních regionálních nemocnic, ambulantní zařízení, zařízení sociální péče a další. Praxe v oboru Veterinářství bude probíhat ve veterinárních ambulancích a dalších zařízeních.