Diplomovaná dětská sestra

VOŠ PRIGO je členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol. V předminulém roce pro své studenty otevřela perspektivní a žádaný obor Diplomovaná dětská sestra. Výuka probíhá v Havířově v nových, moderně vybavených prostorách, včetně specializovaných odborných učeben. Tento obor, zaměřený na péči o děti, je vhodný zejména pro studenty mající hluboký zájem o práci s dětmi, studenty, jejichž jednání se vyznačuje zvýšenou měrou empatie a porozumění. Vyšší odborná škola PRIGO koncipuje studijní obor Diplomovaná dětská sestra tak, aby studenti měli možnost maximálně využít svého talentu a nadání a stát se vyhledávanými profesionály v oboru. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista).

Všichni nově nastupující denní studenti oboru Diplomovaná dětská sestra obdrží zdarma iPad ke školnímu i osobnímu využití, který jim po skončení studia zůstává. Od školního roku 2021/2022 také měníme způsob využívání ICT při výuce tohoto oboru. Přečtěte si bližší informace o PRIGO chytré škole.

Studenti VOŠ PRIGO budou během studia čerpat ze synergie v rámci skupiny škol PRIGO. Zejména mají možnost v rámci vybraných předmětů zaměřených na předškolní děti aplikovat své nabyté znalosti přímo v prostorách nadstandardně vybavené Mateřské školy PRIGO a rozvíjet tak dále schopnosti práce s malými dětmi a spolupráce s jejich rodiči. Součástí výuky ve skupině PRIGO je také promyšlená forma mentoringu, která posunuje individuální přístup k výuce na vyšší úroveň.

Znalost cizího jazyka vnímáme jako jednu ze základních praktických kompetencí našich studentů. Vzhledem k tomu, že VOŠ PRIGO je také školou s právem státní jazykové zkoušky, mohou studenti pod vedením zkušených jazykových lektorů získat během studia státem verifikovaný certifikát o vykonání jazykové zkoušky. Dostatečně jazykově vybavení studenti se pak mohou na základě dohodnuté spolupráce účastnit výměnných pobytů s partnerskými školami v zahraničí a získávat tak další zkušenosti v ošetřovatelských oborech. Blíže o naší zahraniční spolupráci.

Uplatnění absolventů Vyšší odborné školy
Absolventi oboru Diplomovaná dětská sestra budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče dětem, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče. Výběr z možných pracovišť: dětská oddělení, chirurgická oddělení a ambulance pečující o děti (včetně ortopedie a traumatologie), gynekologicko-porodnické oddělení, novorozenecké oddělení, jednotky intenzivní péče pro děti, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská a dorostová psychiatrie, další obory a zařízení poskytující péči dětským pacientům. Garanty odborných okruhů jsou nejen kvalifikovaní pedagogové, ale zejména přední odborníci z praxe z regionálních nemocnic i ambulantních zařízení. Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů, respektive vedoucích ošetřovatelských pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče o dětské pacienty. Praxe bude probíhat ve více jak třiceti smluvních zařízeních. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista).

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Diplomovaná dětská sestra od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Diplomovaná dětská sestra

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR
Akreditace MŠMT obor Diplomovaná dětská sestra
Stanovisko Úřadu práce Ostrava
Stanovisko Krajské hospodářské komory
Stanovisko České asociace sester
Stanovisko Městské nemocnice Ostrava
Stanovisko Fakultní nemocnice Ostrava
Stanovisko Vítkovické nemocnice
Stanovisko Nemocnice s poliklinikou Havířov

Pokračujte ve studiu na vysoké škole a za dva roky získejte titulu Bc. – navíc se slevou, nebo dokonce zcela zdarma

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole PRIGO v Havířově v příslušném bakalářském studijním programu. Po uznání části studia absolvovaných na VOŠ je možné studium zvládnout již za dva roky a získat titul Bc. (bakalář). V prezenční formě je vysokoškolské studium pro naše absolventy zdarma. Studentům kombinované formy bakalářského studia pak bude v každém roce studia na Vysoké škole PRIGO při prokázání absolvování některé z vyšších odborných škol PRIGO poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč ze školného hrazeného za vysokoškolské studium.

Školné*

Denní studium 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)