Přihláška ke studiu na VOŠ PRIGO

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 29. 9. 2020

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 30. 9. 2020

 

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku:

Administrativní poplatek pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor Obecně právní činnost a pro obor Diplomovaná dětská sestra činí 490 Kč. Pro obory Sociální práce, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství se administrativní poplatek za přihlášku v letošním roce neplatí. Poplatek je splatný do 29. 9. 2020 na účet č. 2681659001/5500 (variabilním symbolem je rodné číslo; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.).

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na prihlasky.vos@prigo.cz.