Sociální práce

Obor Sociální práce lze studovat na naší sesterské škole PRIGO – vyšší odborná škola v Olomouci. Uvedený obor lze studovat v denní i kombinované formě. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista).

Přihlásit se můžete on-line.

Sociální práci lze studovat v prezenční nebo kombinované formě také na naší druhé sesterské škole – Vysoké škole PRIGO v Havířově. Studium v prezenční formě je pro akademický rok 2021/2022 ZDARMA. Absolvent získá titul Bc. (bakalář). Přihlásit se můžete on-line.

Studijní obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka. Jedná se o jediný typ studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, které poskytuje odbornou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání podle zákona o sociálních službách. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních a ve věznicích a v azylových zařízeních.

Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.