Vyšší odborná škola PRIGO

VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy u nás a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, zdravotnické, veterinární nebo přírodovědné obory. Po jejich absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). Působí ve 4 městech. Sídlo má v Ostravě a vzdělání poskytuje také v Havířově, Bruntále a Novém Jičíně. Spolupracuje se sesterskou VOŠ PRIGO v Olomouci.

Je součástí skupiny škol PRIGO, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Kam po střední škole?
VOŠ PRIGO nehledá studenty, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy, a její vize není být „vysokoškolskou institucí“ druhé kategorie, ale přijímá pouze ty uchazeče, kteří mají schopnosti a ambice pro praktickou stránku života a více teoretické a často nepraktické vysokoškolské studium jim nevyhovuje. VOŠ PRIGO je srovnatelná i právně zakotvená obdobně jako tzv. „college“ v zahraničí. Soustředí se nejen na získání titulu, ale zejména na dosažení faktických kompetencí (blíže o rozdílu mezi VOŠ a VŠ zde).

VOŠ PRIGO poskytuje nebo pro nejbližší školní rok připravuje vyšší odborné vzdělání v 5 oborech. V současnosti se jedná o výuku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik), Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra a Obecně právní činnost. 

Kvalitní pedagogové i zázemí
Vyšší odborná škola PRIGO má stabilní pedagogický sbor, který je tvořen zkušenými i mladšími odborníky z vysokých škol a praxe. Výuka probíhá s potřebnou teorií, ale na rozdíl od vysokých škol se zaměřuje podstatně výrazněji na praktické problémy již v samotné výuce. Klíčová je však především praxe u smluvních partnerů.

Škola působí v několika kampusech podle typu navštěvovaných oborů a jejich formy. Vedení VOŠ a sekretariát se nachází v Kampusu Halda. Je velmi dobře dostupná veřejnou dopravou a nachází se kousek od tramvajové zastávky. I když je lokalizována do širšího centra Ostravy, je také přístupná z dálnice (blíže zde).

Budovy PRIGO jsou převážně nově zrekonstruované a učebny moderně vybavené. Kromě kmenových učeben je využívaná vlastní přednášková aula a odborné učebny pro jednotlivé obory. Zmínit lze například učebnu „soudní síň“ pro právní a humanitní obory, specializovanou cvičnou mateřskou školu s reálným vybavením pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, dvě jazykové učebny a dvě nové PC učebny. Nedávno byla vybudována také nová odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů a ošetřovatelství (pitevna, veterina). Unikátní je také venkovní učebna, která je plně vybavena a využívá se pro výuku v letních měsících. Škola má vlastní moderně zařízené stravovací prostory a také u většiny svých budov dokončila vybudování komplexního bezbariérového přístupu. VOŠ PRIGO dbá na bezpečnost a je přístupná pouze studentům a zaměstnancům prostřednictvím čipových karet. K dispozici je také knihovna a studovna napojená na informační systém. Prohlédněte si fotogalerii.

Výuka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá v denní formě v Ostravě a kombinované formě v Ostravě, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále.

Výuka oboru Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik) a oboru Obecně právní činnost v denní i kombinované formě probíhá v Ostravě.

Výuka oboru Diplomovaná dětská sestra v denní i kombinované formě a Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě probíhá v Havířově na ulici Vítězslava Nezvala 801/1 v moderně vybavených učebnách naší sesterské Vysoké školy PRIGO.

Na naší sesterské škole v Olomouci můžete studovat obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství a Sociální práce v denní i kombinované formě.

Vyšší odborná škola PRIGO je moderní školou, která bere studenty jako partnery a prostřednictvím promyšlené formy mentoringu je začleňuje do výuky. Součástí VOŠ PRIGO je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž může dopomoci k získání zahraničního angažmá. PRIGO spolupracuje také s více jak dvacítkou univerzit a škol z celého světa (blíže zde).

Vzhledem k tomu, že VOŠ patří podle Mezinárodní klasifikace vzdělávání (ISCED) do terciárního vzdělávání vysokoškolského typu, je získání diplomu z vyšší odborné školy uznatelné minimálně ve všech zemích Evropské unie. Po skončení studia na VOŠ PRIGO je možné rozšířit si kvalifikaci a pokračovat ve studiu na sesterské vysoké škole, která je členem skupiny PRIGO nebo studovat v zahraničí.

VOŠ PRIGO získala v roce 2019 jako jedna z mála vyšších odborných škol u nás Listinu programu ERASMUS+ pro vysokoškolské  vzdělávání. Naši studenti i pedagogové mají možnost se účastnit zahraničních studijních pobytů na partnerských vysokých školách nebo absolvovat stáže v zahraničních firmách. Vše pod patronací a s financováním pobytu prostřednictvím prostředků Evropské unie. Na VOŠ PRIGO se opačně účastní vysokoškolských stáží také zahraniční studenti a pedagogové.

Další zajímavé informace o VOŠ PRIGO jsou k dispozici v rozhovoru pro Deník PRÁVO.

Den otevřených dveří již proběhl.
Individuální návštěvu školy je možné si domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu.