Vyšší odborná škola PRIGO

VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy u nás a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, sociální, zdravotnické nebo přírodovědné obory. Po jejich absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). Působí v 5 městech. Sídlo má v Ostravě a vzdělání poskytuje také v Havířově, Bruntále a Novém Jičíně. Nově je také provozovatelem vyšší odborné školy se sídlem v Olomouci, která má tradici více jak 25 let.

Je součástí skupiny škol PRIGO, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Kam po střední škole?
VOŠ PRIGO nehledá studenty, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy, a její vize není být „vysokoškolskou institucí“ druhé kategorie, ale přijímá pouze ty uchazeče, kteří mají schopnosti a ambice pro praktickou stránku života a více teoretické a často nepraktické vysokoškolské studium jim nevyhovuje. VOŠ PRIGO je srovnatelná i právně zakotvená obdobně jako tzv. „college“ v zahraničí. Soustředí se nejen na získání titulu, ale zejména na dosažení faktických kompetencí (blíže o rozdílu mezi VOŠ a VŠ zde).

VOŠ PRIGO poskytuje nebo pro nejbližší školní rok připravuje vyšší odborné vzdělání v 6 oborech. V současnosti se jedná o výuku oboru Obecně právní činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální práce a Diplomovaná dětská sestra. Pro školní rok 2020/2021 bude otevírat nový obor Diplomovaná všeobecná sestra a obor Veterinářství. Z MŠMT jsme již obdrželi rozhodnutí o zápisu oboru Diplomovaná všeobecná sestra do školského rejstříku a tím pádem již je možné podávat řádné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. V současnosti ještě probíhá u oboru Veterinářství řízení o zápis do školského rejstříku a nyní lze podávat pouze předběžnou přihlášku pro obor Veterinářství prostřednictvím elektronické aplikace.

Bližší informace o jednotlivých oborech naleznete zde.

Kvalitní pedagogové a zázemí
Vyšší odborná škola PRIGO má stabilní pedagogický sbor, který je tvořen zkušenými i mladšími odborníky z vysokých škol a praxe. Výuka probíhá s potřebnou teorií, ale na rozdíl od vysokých škol se zaměřuje podstatně výrazněji na praktické problémy již v samotné výuce. Klíčová je však především praxe u smluvních partnerů (blíže zde).

Škola je umístěna v Kampusu Halda – v klidném prostředí plném zeleně a její součástí je také botanická zahrada. Přesto je velmi dobře dostupná veřejnou dopravou a nachází se kousek od tramvajové zastávky. I když je lokalizována do širšího centra Ostravy, je také přístupná z dálnice (blíže zde).

Budovy PRIGO jsou nově zrekonstruované a učebny moderně vybavené. Kromě kmenových učeben je využívaná vlastní přednášková aula a odborné učebny pro jednotlivé obory. Zmínit lze například učebnu „soudní síň“ pro právní a humanitní obory, specializovanou multimediální učebnu „mateřská škola“ přímo v prostorách školky PRIGO pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogiky, dvě jazykové učebny a dvě nové PC učebny. Nedávno byla vybudována také nová odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů a ošetřovatelství. Unikátní je také venkovní učebna, která je plně vybavena a využívá se pro výuku v letních měsících. Škola má vlastní moderně zařízenou jídelnu a bufet a nedávno dokončila vybudování komplexního bezbariérového přístupu. VOŠ PRIGO dbá také na bezpečnost a je přístupná pouze studentům a zaměstnancům prostřednictvím čipových karet. K dispozici je také knihovna a studovna napojená na informační systém. Prohlédněte si fotogalerii zde.

Výuka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní formě probíhá mimo Ostravy i v Olomouci, Blažejské nám. 84/9 a v kombinované formě probíhá v Ostravě, v Bruntále, Školní 2 nebo v Novém Jičíně, B. Martinů 4.

Výuka oboru Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství v denní i kombinované formě probíhá nyní nově v Havířově na ulici Vítězslava Nezvala 801/1 v moderně vybavených učebnách naší partnerské Vysoké školy PRIGO.

Obor Sociální práce probíhá v denní formě v Olomouci, Blažejské náměstí 84. Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Vyšší odborná škola PRIGO je moderní školou, která bere studenty jako partnery a prostřednictvím promyšlené formy mentoringu je začleňuje do výuky (blíže o mentoringu zde). Součástí VOŠ PRIGO je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž může dopomoci k získání zahraničního angažmá. PRIGO spolupracuje také s více jak dvacítkou univerzit a škol z celého světa (blíže zde).

Vzhledem k tomu, že VOŠ patří podle Mezinárodní klasifikace vzdělávání (ISCED) do terciárního vzdělávání vysokoškolského typu, je získání diplomu z vyšší odborné školy uznatelné minimálně ve všech zemích Evropské unie. Po skončení studia na VOŠ PRIGO je možné rozšířit si kvalifikaci a pokračovat ve studiu na sesterské vysoké škole, která je členem skupiny PRIGO (blíže zde), nebo studovat v zahraničí.

VOŠ PRIGO získala v roce 2019 jako jedna z mála vyšších odborných škol u nás Listinu programu ERASMUS+ pro vysokoškolské  vzdělávání. Naši studenti i pedagogové mají možnost se účastnit zahraničních studijních pobytů na partnerských vysokých školách nebo absolvovat stáže v zahraničních firmách. Vše pod patronací a s financováním pobytu prostřednictvím prostředků Evropské unie. Na VOŠ PRIGO se opačně účastní vysokoškolských stáží také zahraniční studenti a pedagogové.

Všechno o Vyšší odborné škole PRIGO naleznete v informačním průvodci zde. Více se o PRIGO školách dozvíte zde.

Další zajímavé informace o VOŠ PRIGO jsou k dispozici v rozhovoru pro Deník PRÁVO.

Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Na VOŠ PRIGO od školního roku 2020/2021 nový perspektivní obor Diplomovaná všeobecná sestra. Více se můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Individuální návštěvu školy je možné si domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).