Studijní obory

Obecně právní činnost

Obor Obecně právní činnost lze studovat v programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista). Bude vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, ekonom, personalista apod. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky.

Celé studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti. Uvedené studium nabízíme v prezenční a kombinované formě.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

V předloňském akademickém roce jsme otevřeli program v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi Ministerstva školství a byl zapsán do školského rejstříku. Uvedené studium nabízíme v prezenční a kombinované formě.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel(ka) v mateřské škole, ředitel(ka) mateřské školy, vychovatel(ka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.

Diplomovaná dětská sestra

VOŠ PRIGO pro své studenty připravila nový perspektivní obor Diplomovaná dětská sestra, jehož první ročník se otevírá v září 2019. Naše škola prošla náročným procesem a získala akreditaci Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví pro denní i kombinovanou formu. Absolvent obdrží titul diplomovaný specialista (DiS.).

Absolventi oboru budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče dětem, a to ve všech typech zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální a komunitní péče. Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů, resp. vedoucích ošetřovatelských pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče o dětské pacienty. Praxi budou vykonávat ve smluvních zdravotnických zařízeních.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.