Programová rada PRIGO

Programová rada PRIGO (PRP) je externím poradním orgánem a působí při Strategické radě PRIGO. Je pětičlenná a schází se zpravidla dvakrát ročně na společném rozšířeném zasedání spolu se Strategickou radou PRIGO. Umožňuje nezávislou evaluaci principů, na kterých jsou školy PRIGO postaveny. Členové Programové rady PRIGO jsou podle statutu jmenováni z řad uznávaných osobností decizní sféry, především z oblasti školství nebo sociální oblasti. Jedná se o osobnosti, jež budou svými životními postoji zárukou formulace principů PriorityGO v souladu s výzvami pro 21. století při respektování tradičních hodnot, na kterých je postaven náš civilizační okruh.

Zápis z jednání PRP 2. 2. 2024
Zápis z jednání PRP 10. 2. 2023

Členové Programové rady PRIGO

P. ICDr. Libor BOTEK, Th.D.
děkan Diecéze Ostrava, Ostravsko-opavské biskupství

Mgr. et Mgr. Lukáš CURYLO
náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

Mgr. Bc. Pavla GOLASOWSKÁ, DiS.
poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

prof. Mgr. Jaroslav MILLER, M.A., Ph.D.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Zbyněk PRAŽÁK, Ph.D.
náměstek primátora Statutárního města Ostrava