Předškolní a mimoškolní pedagogika

VOŠ PRIGO poskytuje vzdělání pro regulované povolání v již tradičním programu v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a byl zapsán do školského rejstříku.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel (učitelka) v mateřské škole, ředitel (ředitelka) mateřské školy, vychovatel (vychovatelka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících.

Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů. S ohledem na specializaci našeho oboru směrem k sociální práci s dětmi, mohou najít absolventi uplatnění i v oblasti sociální práce nebo péče.

Praktická výuka
Na rozdíl od jiných podobných škol těžíme ze synergie skupiny PRIGO. Výuka probíhá také v naší cvičné mateřské školce nebo ve specializované učebně přímo v prostorách naší mateřské, popřípadě základní školy. Studenti se tak dlouhodobě seznamují s praktickým chodem školky, což je v tomto rozsahu v České republice ojedinělé. Naši studenti působí také jako mentoři nejen sobě navzájem, ale zejména ve vztahu k dětem. Připravují projektové dny pro předškoláky, ale také pro nižší ročníky základní školy. Více o mentoringu. Velmi důležitou je pak smluvní praxe u více jak čtyřiceti mateřských školek a zařízení pro děti.

Studentům tohoto oboru umožňujeme také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobyty. Spolupracujeme s více jak dvacítkou zahraničních škol. Bližší informace o zahraniční spolupráci.

Uplatnitelnost absolventů
Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0 %, tedy úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru. K uvedenému oboru naší školy poskytl kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Statutární město Ostrava, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami. Hlavní budova školy se nachází na ulici U Haldy 18 a Mojmírovců 42 v Ostravě. Výuka nebo praxe může probíhat také v prostorách naší cvičné školy v Ostravě-Hrabůvce, Mjr. Nováka 34. Kombinovanou formu můžete studovat nejen v Ostravě, ale také v Havířově, Vítězslava Nezvala 801/1, v Bruntále, Školní 2 nebo Novém Jičíně, B. Martinů 4.

Denní i kombinovanou formu můžete studovat také na naší sesterské škole PRIGO – vyšší odborná škola v Olomouci na ulici Blažejské nám. 9.

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko uznávacího orgánu (MŠMT) pro výuku v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně
Akreditace Ministerstva školství pro výuku v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně
Stanovisko Úřadu práce v Ostravě
Stanovisko Krajské hospodářské komory (Ostrava, Bruntál, Nový Jičín)

Pokračujte ve studiu na vysoké škole a za dva roky získejte titulu Bc. – navíc se slevou, nebo dokonce zcela zdarma

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole PRIGO v Havířově v příslušném bakalářském studijním programu. Po uznání části studia absolvovaných na VOŠ je možné studium zvládnout již za dva roky a získat titul Bc. (bakalář). V prezenční formě je vysokoškolské studium pro naše absolventy zdarma. Studentům kombinované formy bakalářského studia pak bude v každém roce studia na Vysoké škole PRIGO při prokázání absolvování některé z vyšších odborných škol PRIGO poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč ze školného hrazeného za vysokoškolské studium.

Školné*

Denní studium v Ostravě 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium v Ostravě 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)
Kombinované studium v Havířově, v Bruntále nebo v Novém Jičíně 19 900 Kč ročně, nebo 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)