Předškolní a mimoškolní pedagogika

Poskytuje vzdělání pro regulované povolání v již tradičním programu v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a byl zapsán do školského rejstříku.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel (učitelka) v mateřské škole, ředitel (ředitelka) mateřské školy, vychovatel (vychovatelka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů. S ohledem na specializaci našeho oboru směrem k sociální práci s dětmi, mohou najít absolventi uplatnění i v oblasti sociální práce nebo péče.

Praktická výuka
Na rozdíl od jiných podobných škol těžíme ze synergie skupiny PRIGO. Výuka probíhá také ve specializované učebně přímo v prostorách naší mateřské školy. Studenti se tak dlouhodobě seznamují s praktickým chodem školky, což je v tomto rozsahu v České republice ojedinělé. Naši studenti působí také jako mentoři nejen sobě navzájem, ale zejména ve vztahu k dětem. Připravují projektové dny pro předškoláky, ale také pro nižší ročníky základní školy. Více o mentoringu u nás zjistíte zde. Velmi důležitou je pak smluvní praxe u více jak čtyřiceti mateřských školek a zařízení pro děti. Blíže informace o praxi naleznete zde.

Studentům tohoto oboru umožňujeme také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobyty. Spolupracujeme s více jak dvacítkou zahraničních škol. Bližší informace o zahraniční spolupráci naleznete zde.

Uplatnitelnost absolventů
Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0 %, tedy úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru. K uvedenému oboru naší školy poskytl kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Statutární město Ostrava, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami. Hlavní budova školy se nachází na ulici Mojmírovců 1002/42 v Ostravě-Mariánských Horách. Výuka nebo praxe může probíhat také v prostorách naší školy v Ostravě-Hrabůvce, Mjr. Nováka 34 nebo U Haldy 18. Denní formu můžete studovat mimo Ostravy také v Olomouci na ulici Blažejské nám. 9. Kombinovanou formu můžete studovat nejen v Ostravě, ale také v Bruntále, Školní 2 nebo Novém Jičíně, B. Martinů 4.

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně (ke stažení zde) a pro výuku v Olomouci (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně (ke stažení zde) a pro výuku v Olomouci (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko uznávacího orgánu (MŠMT) pro výuku v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně
Stanovisko uznávacího orgánu (MŠMT) pro výuku v Olomouci
Akreditace Ministerstva školství pro výuku v Ostravě, Bruntále a Novém Jičíně
Akreditace Ministerstva školství pro výuku v Olomouci
Stanovisko Úřadu práce v Ostravě
Stanovisko Úřadu práce v Olomouci
Stanovisko Krajské hospodářské komory (Ostrava, Bruntál, Nový Jičín)
Stanovisko Krajské hospodářské komory (Olomouc)

Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného

Partnerská vysoká škola
Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Sociální práce s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže zde). V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného za vysokoškolské studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO.

Možnost pokračování studia na vysoké škole v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO nabízíme také možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní magisterským studijním programům zahraničních vysokých škol v programech MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. (Master of Laws). Po jejich absolvování pak i v manažerském vzdělávání doktorského typu DBA (Doctor of Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO mají nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze školného za tyto programy ve výši 50 %. Zároveň dosažením úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto manažerských programů magisterského typu. Pro absolventy programu Předškolní a mimoškolní pedagogika na naší VOŠ doporučujeme zejména programy zaměřené na školský management nebo na školské právo. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde.

Školné*

Denní studium v Ostravě a v Olomouci 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium v Ostravě 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)
Kombinované studium v Bruntále nebo v Novém Jičíně 19 900 Kč ročně, nebo 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Seznam předmětů studijního oboru zde.

Harmonogram výuky ke stažení zde (změna vyhrazena).