Předškolní a mimoškolní pedagogika

VOŠ PRIGO poskytuje vzdělání pro regulované povolání v již tradičním programu v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a byl zapsán do školského rejstříku.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel (učitelka) v mateřské škole, ředitel (ředitelka) mateřské školy, vychovatel (vychovatelka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících.

Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů. S ohledem na specializaci našeho oboru směrem k sociální práci s dětmi, mohou najít absolventi uplatnění i v oblasti sociální práce nebo péče.

Praktická výuka
Na rozdíl od jiných podobných škol těžíme ze synergie skupiny PRIGO. Výuka probíhá také v naší cvičné mateřské školce nebo ve specializované učebně přímo v prostorách naší mateřské, popřípadě základní školy. Studenti se tak dlouhodobě seznamují s praktickým chodem školky, což je v tomto rozsahu v České republice ojedinělé. Naši studenti působí také jako mentoři nejen sobě navzájem, ale zejména ve vztahu k dětem. Připravují projektové dny pro předškoláky, ale také pro nižší ročníky základní školy. Více o mentoringu. Velmi důležitou je pak smluvní praxe u více jak čtyřiceti mateřských školek a zařízení pro děti.

Studentům tohoto oboru umožňujeme také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobyty. Spolupracujeme s více jak dvacítkou zahraničních škol. Bližší informace o zahraniční spolupráci.

Uplatnitelnost absolventů
Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0 %, tedy úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru. K uvedenému oboru naší školy poskytl kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Statutární město Ostrava, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami. Hlavní budova školy se nachází na ulici U Haldy 18 a Mojmírovců 42 v Ostravě. Výuka nebo praxe může probíhat také v prostorách naší cvičné školy v Ostravě-Hrabůvce, Mjr. Nováka 34.

Denní i kombinovanou formu můžete studovat také na naší sesterské VOŠ v Olomouci.

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku v Ostravě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku v Ostravě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko uznávacího orgánu (MŠMT) pro výuku v Ostravě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně
Akreditace Ministerstva školství pro výuku v Ostravě, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně
Stanovisko Úřadu práce v Ostravě
Stanovisko Krajské hospodářské komory (Ostrava, Havířov, Bruntál, Nový Jičín)
Aktuální hodnocení školní inspekce (ČSI)_26/4/2022

Studujte u nás další pedagogické obory pro doplnění a rozšíření kvalifikace

Sesterská Vysoká škola PRIGO nabízí vzdělávání v akreditovaných programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Více o těchto programech.

Školné*

Denní studium 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 19 900 Kč ročně, nebo 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Jedná se o zvýhodněné a garantované školné, které se týká studentů, jež zahájí studium ve školním roce 2024/2025 a podají přihlášku do 22. července 2024. Standardní školné mimo tuto zvýhodněnou akci pro všechny školy skupiny PRIGO je ve výši 9 900 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 000 Kč v případě jednorázové splátky. Dotace nad rámec zvýhodněného školného je hrazena ze stipendijního fondu.