Studijní obory

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Poskytujeme vzdělání pro regulované povolání v již tradičním programu v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a byl zapsán do školského rejstříku. Uvedené studium nabízíme v denní formě v Ostravě nebo v kombinované formě v Ostravě, Havířově, Novém Jičíně a Bruntále. Tento obor můžete studovat také na naší sesterské VOŠ v Olomouci v denní i kombinované formě.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel (učitelka) v mateřské škole, ředitel (ředitelka) mateřské školy, vychovatel (vychovatelka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů.

Vysoká škola PRIGO v Havířově nabízí vzdělávání v akreditovaných programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Více o těchto programech.

Obecně právní činnost

Obor Obecně právní činnost lze studovat v Ostravě v programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista). Bude vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, ekonom, personalista a podobně. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky.

Celé studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti. Uvedené studium nabízíme v denní a kombinované formě.

Diplomovaná všeobecná sestra

VOŠ PRIGO je členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol. Pro své studenty připravila perspektivní a žádaný obor v rámci regulovaného povolání Diplomovaná všeobecná sestra. Výuka probíhá v Havířově v moderních učebnách partnerské Vysoké školy PRIGO. Naše škola prošla náročným procesem a získala doporučující stanovisko Ministerstva zdravotnictví pro denní i kombinovanou formu. Absolvent obdrží titul diplomovaný specialista (DiS.).

Každý student, který nastoupí k dennímu studiu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra od nás obdrží iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví studenta za symbolickou nebo zůstatkovou cenu. Od září 2021 byl také implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů a využívání informačních a komunikačních technologií.

Absolventi oboru budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče. Výuka studentů probíhá pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů, respektive vedoucích ošetřovatelských pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče o pacienty. Praxi vykonávají ve smluvních zdravotnických zařízeních.

Diplomovaná dětská sestra

VOŠ PRIGO je členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol. Pro své studenty otevřela perspektivní a žádaný obor Diplomovaná dětská sestra. Výuka probíhá v Havířově v nových, moderně vybavených prostorách, včetně specializovaných odborných učeben. Naše škola prošla náročným procesem a získala doporučující stanovisko Ministerstva zdravotnictví pro denní i kombinovanou formu. MŠMT pak následně zapsalo uvedený obor do školského rejstříku. Absolvent obdrží titul diplomovaný specialista (DiS.).

Každý student, který nastoupí k dennímu studiu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra od nás obdrží iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví studenta za symbolickou nebo zůstatkovou cenu. Od září 2021 byl také implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů a využívání informačních a komunikačních technologií.

Absolventi oboru budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče dětem, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče. Výuka studentů probíhá pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů, respektive vedoucích ošetřovatelských pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče o dětské pacienty. Praxe je vykonávána ve smluvních zdravotnických zařízeních.

Veterinářství
(veterinární sestra; veterinární technik)

VOŠ PRIGO pro své studenty připravila nový unikátní a žádaný obor v rámci regulovaného povolání – Veterinářství. Obor Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik) lze studovat v programu Veterinářství. Výuka probíhá v Ostravě v moderních učebnách Kampusu Halda. Naše škola prošla náročným procesem a získala akreditaci MŠMT, stejně jako kladné stanovisko Úřadu práce, Hospodářské komory ČR a veterinárních lékařů pro denní i kombinovanou formu. Absolvent obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista). Tento obor můžete studovat na naší sesterské škole v Olomouci.

Uvedený obor, jehož absolventi splňují požadavky zákona o veterinární péči není v současnosti nabízen na žádné jiné vyšší odborné škole v České republice.

Sociální práce

Obor Sociální práce lze nyní studovat na naší sesterské VOŠ v Olomouci. Tento obor připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka. Jedná se o jediný typ studia na vyšší odborné škole, které poskytuje odbornou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání podle zákona o sociálních službách. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních a ve věznicích a v azylových zařízeních. Závazné přihlášky lze podávat v elektronické on-line přihlašovací aplikaci.