Studijní obory

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Poskytujeme vzdělání pro regulované povolání v již tradičním programu v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a byl zapsán do školského rejstříku. Uvedené studium nabízíme v Ostravě a v Olomouci v denní formě. V kombinované formě můžete studovat nejen v Ostravě, ale také v Bruntále nebo v Novém Jičíně.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel (učitelka) v mateřské škole, ředitel (ředitelka) mateřské školy, vychovatel (vychovatelka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.

Obecně právní činnost

Obor Obecně právní činnost lze studovat v Ostravě v programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista). Bude vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, ekonom, personalista a podobně. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky.

Celé studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti. Uvedené studium nabízíme v prezenční a kombinované formě.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.

Sociální práce

Obor Sociální práce lze nyní studovat v Olomouci v denní formě na vyšší odborné škole, u které jsme novým zřizovatelem. Od školního roku 2021/2022 jsme pro Vás připravili uvedený obor také v kombinované formě. Studijní obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka. Jedná se o jediný typ studia na vyšší odborné škole, které poskytuje odbornou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání podle zákona o sociálních službách. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních a ve věznicích a v azylových zařízeních. Závazné přihlášky pro denní formu lze již standardně podávat v elektronické on-line přihlašovací aplikaci. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru v denní formě nehradí.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.

Diplomovaná dětská sestra

VOŠ PRIGO je členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol. V minulém roce pro své studenty otevřela perspektivní a žádaný obor Diplomovaná dětská sestra. Výuka probíhá v Havířově v nových, moderně vybavených prostorách, včetně specializovaných odborných učeben. Naše škola prošla náročným procesem a získala doporučující stanovisko Ministerstva zdravotnictví pro denní i kombinovanou formu. MŠMT pak následně zapsalo uvedený obor do školského rejstříku. Absolvent obdrží titul diplomovaný specialista (DiS.).

Absolventi oboru budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče dětem, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče. Výuka studentů probíhá pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů, respektive vedoucích ošetřovatelských pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče o dětské pacienty. Praxe je vykonávána ve smluvních zdravotnických zařízeních.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.

Diplomovaná všeobecná sestra

VOŠ PRIGO je členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol. Pro své studenty pro školní rok 2020/2021 připravila nový perspektivní a žádaný obor v rámci regulovaného povolání Diplomovaná všeobecná sestra. Výuka bude probíhat v Havířově v moderních učebnách partnerské Vysoké školy PRIGO. Naše škola prošla náročným procesem a získala doporučující stanovisko Ministerstva zdravotnictví pro denní i kombinovanou formu. Absolvent obdrží titul diplomovaný specialista (DiS.). Z MŠMT jsme obdrželi rozhodnutí o zápisu tohoto oboru do školského rejstříku a tím pádem již je možné podávat řádné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru nehradí.

Absolventi oboru budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče. Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů, respektive vedoucích ošetřovatelských pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče o pacienty. Praxi budou vykonávat ve smluvních zdravotnických zařízeních.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.

Veterinářství

VOŠ PRIGO pro své studenty pro školní rok 2020/2021 připravila nový unikátní a žádaný obor v rámci regulovaného povolání – Veterinářství. Výuka bude probíhat v Havířově v moderních učebnách partnerské Vysoké školy PRIGO. Naše škola prošla náročným procesem a získala kladné stanovisko Úřadu práce, Hospodářské komory ČR a veterinárních lékařů pro denní i kombinovanou formu. Absolvent obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Uvedený obor, jehož absolventi splňují požadavky zákona o veterinární péči není v současnosti nabízen na žádné jiné vyšší odborné škole v České republice.

V současnosti je možné podávat předběžné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. Ihned po rozhodnutí MŠMT o zápisu tohoto oboru do školského rejstříku, které očekáváme do července 2020, bude zprocesováno přijímací řízení a uchazeči budou písemně i telefonicky informováni. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru nehradí.

Bližší informace o tomto oboru se dozvíte zde.