Veterinářství

VOŠ PRIGO pro své studenty připravila nový unikátní obor v rámci žádaného povolání podle veterinárního zákona – Veterinářství. Obor Veterinářství lze studovat v programu Veterinární sestra. Výuka probíhá v Ostravě v denní a kombinované formě. Naše škola prošla náročným procesem a získala kladné stanovisko Akreditační komise Ministerstva školství, Úřadu práce v Ostravě a Hospodářské komory ČR a veterinárních lékařů. Absolvent obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista). O tomto oboru na naší VOŠ se můžete dočíst také v Deníku PRÁVO.

Obor je řádně zapsán ve školském rejstříku a byly splněny všechny náležitosti pro jeho výuku od školního roku 2021/2022. Akreditace MŠMT je ke stažení zde. Přihlášky lze podávat ve standardní on-line aplikaci. Administrativní poplatek za přihlášku se u tohoto oboru v letošním roce nehradí.

Uvedený obor není v současnosti nabízen na žádné jiné vyšší odborné škole v České republice.

Studenti VOŠ PRIGO budou během studia čerpat ze synergie v rámci skupiny škol PRIGO. Součástí výuky ve skupině PRIGO je také promyšlená forma mentoringu, která posunuje individuální přístup k výuce na vyšší úroveň. Studenti tohoto oboru na VOŠ PRIGO budou také spolupracovat na mnoha projektech se studenty oboru Veterinářství na Střední škole PRIGO.

Jazykové zkoušky
Znalost cizího jazyka vnímáme jako jednu ze základních praktických kompetencí našich studentů. Vzhledem k tomu, že VOŠ PRIGO je také školou s právem státní jazykové zkoušky, mohou studenti pod vedením zkušených jazykových lektorů získat během studia státem verifikovaný certifikát o vykonání jazykové zkoušky. Dostatečně jazykově vybavení studenti se pak mohou na základě dohodnuté spolupráce účastnit výměnných pobytů s partnerskými školami v zahraničí a získávat tak další zkušenosti v ošetřovatelských oborech. Blíže o naší zahraniční spolupráci.

Uplatnění absolventů
Vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních techniků, asistentů a sester je úzce propojeno. Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, farmách, rančích, terapeutických zařízeních). Dále je naším cílem připravit absolventy pro práci v oblasti státní veterinární kontroly či pro výzkumnou práci v oboru veterinářství. Absolvent oboru Veterinářství je podle zákona o veterinární péči připraven pro výkon povolání odborného veterinárního technika. Výuka studentů bude také probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných veterinárních lékařů s dlouhodobou praxí v oboru veterinářství. Na výuce se budou podílet veterinární lékaři působící na veterinárních klinikách a ve veterinárních ordinacích.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Veterinářství

Akreditace MŠMT obor Veterinářství
Stanovisko Úřadu práce Ostrava
Stanovisko Krajské hospodářské komory
Stanovisko MVDr. Jany Mertové
Stanovisko MVDr. Veroniky Nestrojové
Stanovisko BEKO farmy

Školné*

Denní studium 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)