Uzávěrka přihlášek je 22. července 2024!

Výhoda dotovaného a výrazně sníženého školného je stanovena pro přihlášky podané do 22. července 2024. Dotovaná část školného pak bude pro tyto studenty po celou dobu studia hrazena ze stipendijního fondu. Akce je omezena do vyčerpání rozpočtu stipendijního fondu a rozhodující je pořadí došlých přihlášek. Přihlaste se proto, co nejdříve ať i vy čerpáte výhody jedinečné akce dotace školného ze stipendijního fondu v průměrné výši 95 % u denní formy a 80 % u kombinované formy studia (bližší informace o školném naleznete zde).
Přihlásit se můžete ke studiu v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní nebo kombinovaná forma v Ostravě), Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik) (denní nebo kombinovaná forma v Ostravě), Diplomovaná všeobecná sestra (denní nebo kombinovaná forma v Havířově), Diplomovaná dětská sestra (denní nebo kombinovaná forma v Havířově) a Obecně právní činnost (denní nebo kombinovaná forma v Ostravě).

Studovat můžete také na naší sesterské škole v Olomouci v oborech Sociální práce, Předškolní a mimoškolní pedagogika nebo Veterinářství.

Den otevřených dveří již proběhl.
Individuální návštěvu školy si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu.