VOŠ PRIGO představuje 3 SESTRY: Všeobecnou, dětskou nebo veterinární. Nabízí kvalifikaci na regulované povolání podle zákona.

Představujeme 3 SESTRY, tedy tři zdravotnické obory v denní nebo kombinované formě. Obory Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra můžete studovat na naší vyšší odborné škole v Havířově. Každý, kdo nastoupí k dennímu studiu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra od nás obdrží iPad. Pozici veterinární sestry můžete zastávat po ukončení studia oboru Veterinářství na VOŠ PRIGO v Ostravě. Všechny obory připravují na zákonem regulovanou profesi, a to buď podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, nebo podle veterinárního zákona. Byly schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a Komorou veterinárních lékařů ČR a získaly akreditaci MŠMT na maximální dobu. Vychovali jsme už stovky spokojených absolventů.

PRIGO provozuje dvě vyšší odborné školy, které poskytují vzdělání v Ostravě, v Havířově, v Bruntále, v Novém Jičíně a v Olomouci. Poskytují vyšší odborné vzdělání v celkem šesti oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik), Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Sociální práce a Obecně právní činnost. Po absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). V průběhu studia mohou každá studentka nebo student, kteří o to mají zájem, absolvovat výměnný pobyt na zahraniční vysoké škole nebo zahraniční stáž plně hrazenou z programu ERASMUS+.

VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy u nás a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí. Výhodou je praktická výuka na pracovištích smluvních partnerů a nezaměstnanost absolventů v nabízených oborech je velmi nízká. Od roku 2021 byl také implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů a využívání informačních a komunikačních technologií. Přečtěte si bližší informace o PRIGO chytré škole.

Součástí VOŠ PRIGO je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž je uznávaný ve všech zemích Evropské unie a který usnadní další uplatnění absolventů v případném zahraničním angažmá.

VOŠ PRIGO je nově členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol a je rovněž členem mnoha dalších profesních sdružení.

Po skončení studia na naší vyšší odborné škole nabízíme možnost rozšířit si kvalifikaci a pokračovat ve studiu na naší vysoké škole, a to za zvýhodněných podmínek. Bližší informace naleznete u jednotlivých oborů.