Uzávěrka přihlášek je 22. července 2024!

Výhoda dotovaného a výrazně sníženého školného je stanovena pro přihlášky podané do 22. července 2024. Dotovaná část školného pak bude pro tyto studenty po celou dobu studia hrazena ze stipendijního fondu. Akce je omezena do vyčerpání rozpočtu stipendijního fondu a rozhodující je pořadí došlých přihlášek. Přihlaste se proto, co nejdříve ať i vy čerpáte výhody jedinečné akce dotace školného ze stipendijního fondu v průměrné výši 95 % u denní formy a 80 % u kombinované formy studia (bližší informace o školném naleznete zde).
Nyní je možné se přihlásit ke studiu v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní nebo kombinovaná forma v Ostravě), Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik) (denní nebo kombinovaná forma v Ostravě), Diplomovaná všeobecná sestra (denní nebo kombinovaná forma v Havířově), Diplomovaná dětská sestra (denní nebo kombinovaná forma v Havířově) a Obecně právní činnost (denní nebo kombinovaná forma v Ostravě).[…]

VOŠ PRIGO představuje 3 SESTRY: Všeobecnou, dětskou nebo veterinární. Nabízí kvalifikaci na regulované povolání podle zákona.

Představujeme 3 SESTRY, tedy tři zdravotnické obory v denní nebo kombinované formě. Obory Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra můžete studovat na naší vyšší odborné škole v Havířově. Každý, kdo nastoupí k dennímu studiu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra od nás obdrží iPad. Pozici veterinární sestry můžete zastávat po ukončení studia oboru Veterinářství na VOŠ PRIGO v Ostravě. Všechny obory připravují na zákonem regulovanou profesi, a to buď podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, nebo podle veterinárního zákona. Byly schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a Komorou veterinárních lékařů ČR a získaly akreditaci MŠMT na maximální dobu. Vychovali jsme už stovky spokojených absolventů. PRIGO provozuje dvě vyšší odborné školy, které poskytují vzdělání v Ostravě, v Havířově, v Bruntále, v Novém Jičíně a v Olomouci. Poskytují vyšší odborné vzdělání v celkem šesti oborech: Předškolní a mimoškolní pedagogika, Veterinářství (veterinární sestra; veterinární technik), Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Sociální práce a Obecně právní činnost. Po absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista).[…]

Jsme PRIGO

Jsme součástí skupiny škol PRIGO, která má nenahraditelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a […]