VOŠ PRIGO se představuje

Vyšší odborná škola PRIGO v Ostravě patří mezi největší vyšší odborné školy u nás a účastní se také mnoha projektů. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické i zdravotnické obory, po jejichž absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). Častá je praktická výuka na pracovištích smluvních partnerů a nezaměstnanost absolventů v nabízených oborech je v podstatě nulová. Bližší informace, včetně stanoviska úřadu práce k jednotlivým oborům, naleznete zde.

Součástí VOŠ PRIGO je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž je uznávaný ve všech zemích Evropské unie a který usnadní další uplatnění absolventů v případném zahraničním angažmá.

Po skončení studia na naší vyšší odborné škole v Ostravě nabízíme možnost rozšířit si kvalifikaci a pokračovat ve studiu na naší vysoké škole, a to za zvýhodněných podmínek. Bližší informace naleznete u jednotlivých oborů zde. Informace o vysoké škole naleznete zde.

Všechno o VOŠ PRIGO Ostrava naleznete v informačním průvodci zde.