Vyšší odborná škola PRIGO Ostrava

VOŠ PRIGO Ostrava patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy u nás a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické i zdravotnické obory, po jejichž absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). Je součástí skupiny škol PRIGO, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

VOŠ PRIGO nehledá studenty, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy, a její vize není být „vysokoškolskou institucí“ druhé kategorie, ale přijímá pouze ty uchazeče, kteří mají schopnosti a ambice pro praktickou stránku života a více teoretické a často nepraktické vysokoškolské studium jim nevyhovuje. VOŠ PRIGO je srovnatelná i právně zakotvená obdobně jako tzv. „college“ v zahraničí. Soustředí se nejen na získání titulu, ale zejména na dosažení faktických kompetencí (blíže o rozdílu mezi VOŠ a VŠ zde).

PRIGO poskytuje vyšší odborné vzdělání ve třech oborech. V již tradičním oboru Obecně právní činnost a od předloňského akademického roku v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Otevřela také perspektivní a žádaný obor Diplomovaná dětská sestra (blíže zde).

Vyšší odborná škola PRIGO v Ostravě má stabilní pedagogický sbor, který je tvořen zkušenými i mladšími odborníky z vysokých škol a praxe. Výuka probíhá s potřebnou teorií, ale na rozdíl od vysokých škol se zaměřuje podstatně výrazněji na praktické problémy již v samotné výuce. Klíčová je však především praxe u smluvních partnerů (blíže zde).

Škola je umístěna v Kampusu Mojmírovců – v klidném prostředí plném zeleně a její součástí je také botanická zahrada. Přesto je velmi dobře dostupná veřejnou dopravou a nachází se kousek od tramvajové zastávky. I když je lokalizována do širšího centra Ostravy, je také přístupná z dálnice (blíže zde).

Budovy PRIGO jsou nově zrekonstruované a učebny moderně vybavené. Kromě kmenových učeben je využívaná vlastní přednášková aula a odborné učebny pro jednotlivé obory. Zmínit lze například učebnu „soudní síň“ pro právní a humanitní obory, specializovanou multimediální učebnu „mateřská škola“ přímo v prostorách školky PRIGO pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogiky, dvě jazykové učebny a dvě nové PC učebny. Nedávno byla vybudována také nová odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů a ošetřovatelství. Unikátní je také venkovní učebna, která je plně vybavena a využívá se pro výuku v letních měsících. Škola má vlastní moderně zařízenou jídelnu a bufet a v současnosti se dokončuje dostavba jejího kompletního bezbariérového přístupu. VOŠ PRIGO dbá také na bezpečnost a je přístupná pouze studentům a zaměstnancům prostřednictvím čipových karet. K dispozici je také knihovna a studovna napojená na informační systém. Prohlédněte si fotogalerii zde.

Výuka oboru Diplomovaná dětská sestra v denní i kombinované formě probíhá nyní nově také v Havířově na ulici Vítězslava Nezvala 801/1.

Výuka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v kombinované formě probíhá také v Bruntále, Školní 2.

Vyšší odborná škola PRIGO je moderní školou, která bere studenty jako partnery a prostřednictvím promyšlené formy mentoringu je začleňuje do výuky (blíže o mentoringu zde). Součástí VOŠ PRIGO Ostrava je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž může dopomoci k získání zahraničního angažmá. PRIGO spolupracuje také s více jak dvacítkou univerzit a škol z celého světa (blíže zde).

Vzhledem k tomu, že VOŠ patří podle Mezinárodní klasifikace vzdělávání (ISCED) do terciárního vzdělávání vysokoškolského typu, je získání diplomu z vyšší odborné školy uznatelné minimálně ve všech zemích Evropské unie. Po skončení studia na VOŠ PRIGO je možné rozšířit si kvalifikaci a pokračovat ve studiu na sesterské vysoké škole, která je členem skupiny PRIGO (blíže zde), nebo studovat v zahraničí.

Všechno o Vyšší odborné škole PRIGO v Ostravě naleznete v informačním průvodci zde. Více se o PRIGO školách dozvíte zde.

Další zajímavé informace o VOŠ PRIGO jsou k dispozici v rozhovoru pro Deník PRÁVO.

Dny otevřených dveří již proběhly. Individuální návštěvu je možné si domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).