Soutěžní přehlídka o nejlepší absolventskou práci

VOŠ PRIGO vyhlašuje v rámci projetku Inovace VOV v odborné oblasti humanitní“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011, soutěž o nejlepší absolventskou práci s názvem „AKTUÁLNÍ SPOLEČENSKÉ POTŘEBY A DĚNÍ NEJEN V DOBĚ COVIDU“.

Hlavní cena soutěže je nejnovější mobilní telefon iPhone 11 s mega pamětí 256 GB v ceně 25 tisíc Kč. Další výherci obdrží hodnotné ceny a navíc všechny soutěžní prezentace budou ke shlédnutí na webu projektu.

Účastí v soutěži se rozumí zaslání vyplněné přihlášky prostřednictvím odkazu níže. Součást přihlášky – a hlavní hodnocenou část soutěže –  tvoří maximálně tříminutový videozáznam, ve kterém autor přihlašované absolventské práce toto dílo osobně stručně a jasně představí (v přihlášce bude uveden odkaz na soubor s videozáznamem nahraným např. na www.uschovna.cz).

Soutěž končí 30. 11. 2020.

Soutěžní přehlídka absolventských prací bude probíhat ve čtyřech skupinách oborů:
1) filozofie, teologie,
2) právo, právní a veřejnosprávní činnost,
3) publicistika, knihovnictví, informatika,
4) umění a užité umění.

Každá práce bude hodnocena třemi posuzovateli, z nichž jeden bude vedoucím absolventské práce, druhý zástupcem zasměstnavatelů a třetí zástupcem veřejnosti  (poslední dva určuje vyhlašovatel soutěže). Každý z posuzovatelů práci ohodnotí dle předem daných kritérií v kategoriích:

a) originalita a jedinečnost pojetí zpracování,
b) zapojení třetích subjektů nebo spolupráce s praxí/zaměstnavateli při zpracování díla,\
c) projev občanské angažovanosti a společenský přínos s ohledem na aktuální společenskou situaci,
d) využitelnost výsledků práce pro praxi.

Vítězem hlavní ceny – mobilu iPhone 11 – je účastník s nejvyšším počtem dosažených bodů napříč všemi kategoriemi (při rovnosti bodů rozhodují o vítězi tři ad hoc nominování zástupci praxe hlasováním). Vítězové ostatních kategorií získávají jiné hodnotné ceny sloužící k dalšímu profesnímu rozvoji.

Vítězové budou osloveni vyhlašovatelem soutěže a zároveň zveřejněni na webu projektu v závěru roku 2020.

Vysvětlující informace podá Ing. Eva BALATKOVÁ, tel. 603 870 723, e-mail eva.balatkova@prigo.cz