Ing. Karel Holba

e-mail
karel.holba@prigo.cz

odborné zájmy
informatika, ekonomie, management

osobní zájmy
programování, cestování, gastronomie