David Karky, BSY (T.E.F.L)

e-mail
david.karky@prigo.cz

odborné zájmy
anglistika, současný anglický jazyk, reálie a literatura anglicky mluvících zemí

osobní zájmy
pěší turistika, cestování, kultura