Výstupy projektu

Název projektu: Inovace VOV v odborné oblasti humanitní
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011

KLÍČOVÁ AKTIVITA 2

KA 2 byla zaměřena na inovace v oblasti výuky cizích jazyků na humanitních vyšších odborných školách v ČR. V rámci této aktivity byl vytvořen znalostní standard pro výuku cizích jazyků na humanitních VOŠ, sady otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů a metodika pro jejich využití ve výuce a v neposlední řadě MOOC – masivní on-line otevřený kurz pro výuku angličtiny.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 3

KA 3 byla zaměřena na inovace v oblasti odborného vzdělávání na humanitních vyšších odborných školách v ČR. Také v rámci této aktivity byly vytvořeny sady otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů, které jsou zaměřeny na vzdělávání ve všech skupinách oborů, které do humanitní odborné oblasti spadají. Jedná se o Filozofii a teologii, Právo, právní a veřejnosprávní činnost, Publicistku, knihovnictví a informatiku a Umění a užité umění. Pro celou odbornou oblast vznikl také MOOC, jehož podstatnou část tvoří videa včetně fiktivního soudního jednání, které natočili studenti VOŠ. I pro tyto vzdělávací materiály byla vytvořena metodika pro jejich využití ve výuce.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 4

KA 4 byla zaměřena na modernizaci metod hodnocení studentů humanitních VOŠ v České republice. V rámci aktivity byl vytvořen znalostní standard pro odborné vzdělávání ve všech skupinách oborů, které spadají do humanitní odborné oblasti, viz KA3. Dále byl připraven přehled studentských soutěží, přehlídek, výstav a dalších akcí, které byly nebo jsou na humanitních VOŠ realizovány. Navržena byla metodika nového typu studentských soutěžních přehlídek zaměřených na prezentaci absolventských prací a děl prostřednictvím moderních technologií a se zapojením významných odborníků z praxe. Pilotní soutěžní přehlídka byla také zrealizována a šťastný výherce si odnesl nový iPhone 11.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 5

KA 5 byla zaměřena na inovace odborných praxí realizovaných na humanitních VOŠ v ČR. V rámci této aktivity bylo realizováno rozsáhlé dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli, kteří poskytují možnosti praxí studentům humanitních VOŠ všech skupin oborů, a také mezi těmito VOŠ samotnými. Díky průzkumu bylo zjištěno, že je zde velká poptávka po digitalizaci správy odborných praxí. Za tím účelem byla realizována inovace spočívající ve vytvoření a poskytování automatizovaného systému pro správu odborných praxí humanitních VOŠ, do kterého mají přístup školy, studenti i zaměstnavatelé.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 6

KA 6 byla zaměřena na inovace v oblasti rozvoje dalšího vzdělávání na humanitních vyšších odborných školách v ČR. Vznikl tak zejména výstup v podobě návrhu rozvoje dalšího vzdělávání. Další významnou součástí aktivity byla tvorba MOOC zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků humanitních VOŠ. Kurz se zaměřuje zejména na moderní didaktické metody s využitím nových digitálních technologií. Kurz je stejně jako ostatní ODZ a MOOC veřejně přístupný všem zájemcům o vzdělávání.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 7

KA 7 byla z hlediska budoucnosti a dalšího rozvoje humanitních vyšších odborných škol v české vzdělávací soustavě nejvýznamnější aktivitou. V jejím rámci vznikly dva významné dokumenty, ke kterým bylo ze strany MŠMT vydáno také kladné stanovisko, a to analýza role vyššího odborného vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR a návrh koncepce vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti humanitní.