Kybernetická bezpečnost

VOŠ PRIGO pro vás připravila od školního roku 2022/2023 nový a žádaný obor Kybernetická bezpečnost. Výuka bude probíhat v Ostravě v nových, moderně vybavených prostorách. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista).

V současnosti je možné podávat předběžné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. Ihned po rozhodnutí MŠMT o zápisu tohoto oboru do školského rejstříku, které očekáváme v průběhu ledna 2022, bude zprocesováno přijímací řízení a uchazeči budou písemně i telefonicky informováni. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru nehradí.

Cílem studia je získání znalostí a dovedností z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografii a její aplikace. Absolventi se navíc budou umět zorientovat i v právní úpravě týkající se přestupků, základů trestního práva a prostředí kybernetické kriminality. Během studia studenti nabudou znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti. Osvojí si mj. kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů, zajištění bezpečnosti dat aj. Studenti během studia absolvují odbornou praxi v délce 408 hodin u firem zabývajících se bezpečností informačních systémů a technologií.

Absolventi budou moci uplatnit také své nově nabyté vědomosti v oblastech digitálního marketingu a digitálního podnikání, stejně tak jako základy webdesignu, tvorby aplikací a webových aplikací, které mohou využít například v marketingových společnostech, podnicích zabývajícími se vývojem aplikací (ať už webových, pro chytré telefony nebo desktopových).

Zaměstnavateli absolventů budou především odborné firmy poskytující služby v oblasti IS/ICT, provozovatelé počítačových sítí, správci dat, cloud computing firmy, telekomunikační firmy, bankovní společnosti, bezpečnostní konzultanti, střední a velké firmy provozující vlastní IS/ICT infrastrukturu, IS/ICT pozice ve státním sektoru.

Praktickou přípravu studenti vykonávají pod odborným vedením vyučujícího nebo pověřeného pracovníka (mentora), který je způsobilý k výkonu povolání. Praktická výuka probíhá v některých z vybraných podniků studenty výhradně na pozicích souvisejících se studovaným programem.

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Kybernetická bezpečnost od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Kybernetická bezpečnost

Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko Krajské hospodářské komory
Stanovisko Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Školné*

Denní studium 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2022/2023 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)