Uzávěrka přihlášek je 22. července 2024!

Výhoda dotovaného a výrazně sníženého školného je stanovena pro přihlášky podané do 22. července 2024. Dotovaná část školného pak bude pro tyto studenty po celou dobu studia hrazena ze stipendijního fondu. Akce je omezena do vyčerpání rozpočtu stipendijního fondu a rozhodující je pořadí došlých přihlášek. Přihlaste se proto, co nejdříve ať i vy čerpáte výhody jedinečné akce [...]
Číst dále

VOŠ PRIGO představuje 3 SESTRY: Všeobecnou, dětskou nebo veterinární. Nabízí kvalifikaci na regulované povolání podle zákona.

Představujeme 3 SESTRY, tedy tři zdravotnické obory v denní nebo kombinované formě. Obory Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra můžete studovat na naší vyšší odborné škole v Havířově. Každý, kdo nastoupí k dennímu studiu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra nebo Diplomovaná dětská sestra od nás obdrží iPad. Pozici veterinární sestry můžete zastávat po ukončení [...]
Číst dále

Jsme PRIGO

Jsme součástí skupiny škol PRIGO, která má nenahraditelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a [...]
Číst dále