Přihlášky ke studiu pro školní rok 2020/2021 již přijímáme

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 21. 8. 2020. Získejte titul DiS. (diplomovaný specialista).

Studujte v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obecně právní činnost, Sociální práce, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství. Administrativní poplatek za přijímací zkoušku činí 490 Kč (studenti u oborů Sociální práce, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství v letošním roce poplatek nehradí). Poplatek je splatný do 21. 8. 2020 na účet č. 2681659001/5500 (variabilním symbolem je rodné číslo; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.).

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde. Těšíme se na vás!

Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Individuální návštěvu školy si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

Elektronická přihláška ke studiu je dostupná zde.