VOŠ PRIGO se představuje

VOŠ PRIGO patří mezi největší vyšší odborné školy u nás a účastní se také mnoha projektů. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, zdravotnické nebo přírodovědné obory, po jejichž absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). Častá je praktická výuka na pracovištích smluvních partnerů a nezaměstnanost absolventů v nabízených oborech je v podstatě nulová. Bližší informace, včetně stanoviska úřadu práce k jednotlivým oborům, naleznete zde.

Součástí VOŠ PRIGO je i jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, a proto mohou studenti v případě zájmu rozšířit své jazykové kompetence a získat státem vydaný a autorizovaný certifikát, jenž je uznávaný ve všech zemích Evropské unie a který usnadní další uplatnění absolventů v případném zahraničním angažmá.

VOŠ PRIGO je nově členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol.

Po skončení studia na naší vyšší odborné škole nabízíme možnost rozšířit si kvalifikaci a pokračovat ve studiu na naší vysoké škole, a to za zvýhodněných podmínek. Bližší informace naleznete u jednotlivých oborů zde. Informace o vysoké škole naleznete zde.

Všechno o VOŠ PRIGO naleznete v informačním průvodci zde.