Mentoring na VOŠ PRIGO

Osobní přístup je jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech našich školách. Na základě propojení skupiny škol PRIGO a toho, že zahrnuje všechny stupně vzdělávání, máme unikátní možnost nabídnout našim studentům zapojení do nového systému BuddyGo. Ten posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na vyšší úroveň. Cílený mentoring propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO. Rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snadnější integraci mentorovaných.

Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové – v PRIGO bereme osobní přístup opravdu vážně. Pro každého studenta naší vyšší odborné školy v Ostravě najdeme kamaráda Buddyho z vyššího ročníku. Buddy vás školou provede, dá tip na zajímavé školní akce a stane se vaším parťákem. Samota vás nikdy trápit nebude. Díky Buddymu budete tvořit úspěšný tým, který může třeba reprezentovat školu na různých akcích, ale i tým kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají.

Také nově nastupující studenti VOŠ PRIGO Ostrava mají k dispozici Buddyho, nebo přesněji jejich tým, který je na e-mailu nebo Messengeru k dispozici 24 hodin denně a reaguje na všechny podněty k řešení.

Studenti Vyšší odborné školy PRIGO však působí hlavně v roli mentorů. Jedná se o obecný mentoring, kdy připravují přednášky, setkání a mimoškolní akce pro ostatní žáky a studenty ze skupiny PRIGO. Chystají například ukázkový soudní proces, projektový den nebo sportovní den. Studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika navíc individuálně mentorují školáčky Buddies z Mateřské školy PRIGO, kde je doprovázejí na akcích pořádaných školkou, dohlížejí na jejich hladkou integraci do školního prostředí a dbají o jejich individuální rozvoj. Na studenty VOŠ PRIGO Ostrava také čekají akce, na kterých získají zkušenosti svých starších kolegů, například na přednáškách studentů Vysoké školy PRIGO.

Na to, jak vypadá mentoring ve školách PRIGO, se můžete podívat zde.