Předškolní a mimoškolní pedagogika

V předloňském akademickém roce jsme nově otevřeli program v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi MŠMT a byl zapsán do školského rejstříku. Uvedené studium nabízíme v prezenční a kombinované formě.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel (učitelka) v mateřské škole, ředitel (ředitelka) mateřské školy, vychovatel (vychovatelka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů. S ohledem na specializaci našeho oboru směrem k sociální práci s dětmi, mohou najít absolventi uplatnění i v oblasti sociální práce nebo péče.

Na rozdíl od jiných podobných škol těžíme ze synergie skupiny PRIGO. Výuka probíhá také ve specializované učebně přímo v prostorách naší mateřské školy. Studenti se tak dlouhodobě seznamují s praktickým chodem školky, což je v tomto rozsahu v České republice ojedinělé. Naši studenti působí také jako mentoři nejen sobě navzájem, ale zejména ve vztahu k dětem. Připravují projektové dny pro předškoláky, ale také pro nižší ročníky základní školy. Více o mentoringu u nás zjistíte zde. Velmi důležitou je pak smluvní praxe u více jak čtyřiceti mateřských školek a zařízení pro děti. Blíže informace o praxi naleznete zde.

Studentům tohoto oboru umožňujeme také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobyty. Spolupracujeme s více jak dvacítkou zahraničních škol. Bližší informace o zahraniční spolupráci naleznete zde.

Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0 %, tedy úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru. K uvedenému oboru naší školy poskytl kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Statutární město Ostrava, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami. Výukové prostory se nacházejí v budově na Mojmírovců 1002/42 v Ostravě-Mariánských Horách. Praxe může probíhat v prostorách naší mateřské školy v Ostravě-Hrabůvce, Mjr. Nováka 34. Kombinovanou formu můžete studovat nejen v Ostravě, ale také v Bruntále, Školní 2.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Stanovisko Úřadu práce v Ostravě
Stanovisko Krajské hospodářské komory

Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Sociální práce s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže zde). V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného za vysokoškolské studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO.

Možnost pokračování studia na vysoké škole v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO nabízíme také možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní magisterským studijním programům zahraničních vysokých škol v programech MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. (Master of Laws). Po jejich absolvování pak i v manažerském vzdělávání doktorského typu DBA (Doctor of Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO mají nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze školného za tyto programy ve výši 50 %. Zároveň dosažením úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto manažerských programů magisterského typu. Pro absolventy programu Předškolní a mimoškolní pedagogika na naší VOŠ doporučujeme zejména programy zaměřené na školský management nebo na školské právo. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde.

Školné*

Denní studium v Ostravě 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium v Ostravě 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)
Kombinované studium v Bruntále 19 900 Kč ročně, nebo 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde.