Školné

Výši školného k jednotlivým oborům pro studenty přijaté ke studiu ve školním roce 2020/2021 naleznete níže. Nabízíme možnost úhrady školného buďto ročně, nebo v měsíčních splátkách. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Denní forma studia

V Ostravě a v Olomouci školné činí ročně 5 900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

V Ostravě a v Olomouci školné činí ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).
V Bruntále nebo Novém Jičíně školné činí ročně 19 900 Kč, nebo měsíčně 1 990 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Obecně právní činnost

Denní forma studia

Po celou dobu studia ZDARMA

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 9 900 Kč, nebo měsíčně 990 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Sociální práce

Denní forma studia

Školné činí ročně 5 900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Diplomovaná dětská sestra

Denní forma studia

Školné činí ročně 5 900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Diplomovaná všeobecná sestra

Denní forma studia

Školné činí ročně 5 900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Veterinářství

Denní forma studia

Školné činí ročně 5 900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Platba

Číslo účtu: 2681659001/5500
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: Vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – (GDPR)  je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Například v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20200222.