Školné

Výši školného k jednotlivým oborům pro studenty přijaté ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete níže. Nabízíme možnost úhrady školného buďto ročně, nebo v měsíčních splátkách. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Obor Obecně právní činnost

Denní forma studia

Po celou dobu studia ZDARMA

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 9 900 Kč, nebo měsíčně 990 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Denní forma studia

V Ostravě školné činí ročně 5 900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

V Ostravě školné činí ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).
V Bruntále školné činí ročně 19 900 Kč, nebo měsíčně 1 990 Kč (platba 12 měsíců).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Obor Diplomovaná dětská sestra

Denní forma studia

Školné činí ročně 5 900 Kč, nebo měsíčně 590 Kč (platba 12 měsíců).

Kombinovaná forma studia

Školné činí ročně 14 900 Kč, nebo měsíčně 1 490 Kč (platba 12 měsíců).

Pozn. Studium nabízíme v Ostravě nebo v Havířově dle volby studenta. Školné je v obou místech konání stejné.

Platba

Číslo účtu: 2681659001/5500
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: Vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – (GDPR)  je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Například v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222.