Přihlášky ke studiu pro školní rok 2020/2021 již přijímáme

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 1. 2020. Získejte titul DiS. (diplomovaný specialista). Dny otevřených dveří proběhnou dne 25. dubna 2020 od 10 do 12 hodin.

Studujte v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika, Obecně právní činnost, Sociální práce, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství. Administrativní poplatek za přijímací zkoušku činí 490 Kč (studenti u oborů Sociální práce, Diplomovaná všeobecná sestra a Veterinářství v letošním roce poplatek nehradí). Poplatek je splatný do 31. 1. 2020 na účet č. 2681659001/5500. Vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – (GDPR)  je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2020XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Například v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20201111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20200222.

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde. Těšíme se na vás!

Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Dny otevřených dveří proběhnou v Ostravě dne 25. dubna 2020 od 10 do 12 hodin. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

Elektronická přihláška ke studiu je dostupná zde.