Přihlášky ke studiu pro školní rok 2019/2020 již přijímáme

Přihlaste se nyní ke studiu na Vyšší odborné škole PRIGO v Ostravě pro školní rok 2019/2020. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 23. 8. 2019. Získejte titul DiS. (diplomovaný specialista). Dny otevřených dveří již proběhly.

Studujte v oboru Obecně právní činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika a v oboru Diplomovaná dětská sestra. Administrativní poplatek za přijímací zkoušku činí 490 Kč (za obor Diplomovaná dětská sestra se v letošním roce neplatí). Poplatek je splatný do 23. 8. 2019 na účet č. 2681659001/5500. Vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – (GDPR)  je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2019XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku přidat číslo 0. Například v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20191111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20190222.

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde. Těšíme se na vás!

Dny otevřených dveří již proběhly. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

Elektronická přihláška ke studiu je dostupná zde.